Uniskola Logo White

Nové formy
vzdelávání

Vzdělávání je cesta k moudrosti

Kurzy prostřednictvím Úřadu práce

upcr
Kurzy pro nezaměstnané
Kurzy pro zaměstnance
100% hrazeno Úřadem práce
Národní a mezinárodní certifikát digitální kvalifikace
Více informací

Vzdělávání
učitelů

Nabízíme další vzdelávání pedagogických pracovníků
Více informací

IT kurzy
pro firmy

Kurzy na míru dle požadavků firem
Profesionální kurz Excel
Office 365 – Excel, PowerPoint, Word efektivně
Více informací

ECDL
Certifikace

Kdo jsme

UNIŠKOLU tvoří tři samostatné právní instituce – na Slovensku jsou to vzdělávací a poradenská společnost Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a nezisková organizace UNI KREDIT, n. o., v Česku UNIŠKOLA, z. s. Skupina je zaměřená na poradenství a vzdělávání dospělých v oblasti informačních technologií, ekonomických informací, logistiky
a profesního, inovačního vzdělávání pedagogických a odborných zaměstnanců ZŠ a SŠ.

Jsme členem – akreditovaným testovacím centrem / Certiport Authorized Testing Centre. Certiport, a Pearson VUE business je světový leader počítačového testování v oblasti informačních technologií.

Jsme členem ICDL, slovem International Certification of Digital Literacy. Systém ICDL / ECDL je systém na ověřování (certifikaci) znalostí a dovedností v oblasti práce s výpočetní technikou na Slovensku, v České republice, ale i v celém světě.

Jsme držitelem akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jsme držitelem oprávnění k poskytování inovačního, aktualizačního a specializačního vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

Co nabízíme

Vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a i.

Výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby

Vývoj a provoz e-learningových portálů pro zákazníky v oblasti ICT

Služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti

Tvorba a realizace projektů

Informační činnosti

Činnosti související s:

Profesionální počítačové kurzy