Uniskola Logo White

Vzdělávání učitelů

On-line vzdělávání bez potřeby cestování

Nabízíme:
• Přístup ke kvalitnímu e-learningovému portálu s interaktivním obsahem a instruktážními videi.
• Práce v prostředí Microsoft 365 (Teams) s použitím akademických licencí, které přidělíme bezplatně.

Naše nabídka vzdělávacích akcí:

Digitální zdroje a nástroje ve vyučovacím procesu – webinář
platnost akreditace do 6.6.2026

On-line vzdělávání a práce ve virtuálních třídách – webinář
platnost akreditace do 6.6.2026

Metodika a tvorba textových studijních materiálů – webinář
platnost akreditace do 6.6.2026

Pokročilá tvorba digitálních a interaktivních školících materiál
ů – webinář
platnost akreditace do 6.6.2026

Příprava učitelů v digitálních dovednostech v souladu s
e sylabami ICDL – webinár
platnost akreditace do 6.6.2026

Příprava učitelů k přípravě žáků na certifikaci v systému
ICDL
– webinář
platnost akreditace do 6.6.2026

On-line vzdělávání a práce ve virtuálních třídách – webinář

Využijte možnosti Microsoft Teams při on-line vyučování. Naučte se vytvářet a spravovat virtuální třídy a hodiny, poskytovat studijní materiály v cloudových službách a zadávat úkoly.

Zaměření vzdělávání:

Celková hodinová dotace je 6 hodin a je rozdělena na 2 vyučovací bloky.

Metodika a tvorba textových studijních materiálů – webinář

Staňte se profesionálem při práci v Microsoft Word. Připravujte studijní materiály pro své žáky podle nejmodernějších metod vzdělávání

Zásady tvorby studijních materiálů a jejich evaluace:

Práce s textovými dokumenty v prostředí Microsoft Word se zaměřením na použití digitalizovaného obsahu při online výuce:

Celková hodinová dotace je 8 hodin a je rozdělena na 4 vyučovací bloky.

Pokročilá tvorba digitálních a interaktivních školících materiálů

Webinář - vytvořte interaktivní výukové materiály v aplikacích Microsoft PowerPoint a Microsoft Excel, které žákům i rodičům ukáží, jak může vypadat moderní škola.

Vzdělávání je zaměřeno především na inovativní teoretické a praktické informace z oblasti tvorby studijních materiálů:

Celková hodinová dotace je 8 hodin a je rozdělena na 4 vyučovací bloky.

Příprava učitelů v digitálních dovednostech v souladu se sylaby ICDL

ICDL (ECDL) je systém pro ověřování (certifikaci) znalostí a dovedností v oblasti práce s výpočetní technikou určený pro běžného uživatele osobního počítače.
WEBINAR

Cílem vzdělávání je prohloubení a rozšíření digitálních zručností v souladu se sylaby ICDL:

Celková hodinová dotace je 8 hodin a je rozdělena na 4 vyučovací bloky.

Příprava učitelů v digitálních dovednostech v souladu se sylaby ICDL

Uznávání mezinárodních certifikačních zkoušek z oblasti digitálních kompetencí

Princip uznávání

Podpora

Standardizace

Přínosy