Uniskola Logo White

UNIŠKOLA®

ČESKÁ REPUBLIKA

Promiňte, na stánce se pracuje

Ďekujeme za trpělivost.
Děláme vše pro to, aby byla stránka co nejdřive plně funkční.

Kdo jsme?

Už 23 roků je skupina UNI KREDIT s Vámi a pro téměř 25 000 z vás jsme zrealizovali stovky vzdělávacích projektů. Abychom Vám vytvořili maximální pohodlí pro studium, zřídili jsme pro Vás UNIŠKOLU. Skupina UNI KREDIT se mění na UNIŠKOLU a UNIŠKOLA® je skupina UNI KREDIT. Naše dlouholeté zkušenosti a Vaše spokojenost se vzděláváním jsou to, co vytváří motto UNIŠKOLY.

UNIŠKOLU tvoří tři samostatné právní instituce – na Slovensku jsou to vzdělávací a poradenská společnost Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a nezisková organizace UNI KREDIT, n. o., v Česku UNIŠKOLA, z. s. Skupina je zaměřená na poradenství a vzdělávání dospělých v oblasti informačních technologií, ekonomických informací, logistiky
a profesního, inovačního vzdělávání pedagogických a odborných zaměstnanců ZŠ a SŠ.

 

Jsme členem – akreditovaným testovacím centrem / Certiport Authorized Testing Centre. Certiport, a Pearson VUE business je světový leader počítačového testování v oblasti informačních technologií.

Jsme členem ICDL, slovem International Certification of Digital Literacy. Systém ICDL / ECDL je systém na ověřování (certifikaci) znalostí a dovedností v oblasti práce s výpočetní technikou na Slovensku, v České republice, ale i v celém světě.

Jsme držitelem akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jsme držitelem oprávnění k poskytování inovačního, aktualizačního a specializačního vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

Činnost spolku v oblastech

Profesionální počítačové kurzy

 • UNIŠKOLA® je vzdělávací organizace působící
  v České a Slovenské republice více než 20 let.
 • Úspěšně implementujeme mezinárodně uznávaný systém ICDL v prostředí středních škol v ČR a SR.
 • Využíváme efektivní formu vzdělávání založenou
  na komplexně zpracovaných interaktivních studijních materiálech.
 • Zaměřujeme se na zvyšování počítačové gramotnosti učitelů a žáků středních škol.
 • Do akreditovaného vzdělávání učitelů v ČR a SR se zapojilo více než 15 000 učitelů SŠ a ZŠ.
 • Školám nabízíme komplexní servis včetně školení
  v oblasti informačních systémů škol (Bakaláři, EduPage, eŠkola a jiné).

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Naše nabídka vzdělávacích akcí:

Celková hodinová dotace je 8 hodin a je rozdělena na 4 vyučovací bloky.

Digitální zdroje a nástroje ve vyučovacím procesu – webinář

Zvyšte své digitální dovednosti prací v prostředí Microsoft 365. Využijte cloudové služby SharePoint a OneDrive a plánujte činnosti za pomoci aplikace Outlook.

Zaměření vzdělávání:

 • inovativní teoretické a praktické informace z oblastí digitálních zdrojů,
 • zavádění digitálních technologií Microsoft 365 do výuky,
 • on-line prostředí OneDrive, Word a Excel, srovnání s PC verzemi,
 • sdílení dokumentů a složek,
 • on-line prostředí Outlook a SharePoint,
 • řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií a platforem umožňujících on-line vzdělávání,
 • studium na dálku pomocí moderních digitálních technologií, síťových a on-line úložišť.

On-line vzdělávání a práce ve virtuálních třídách – webinář

Využijte možnosti Microsoft Teams při on-line vyučování. Naučte se vytvářet a spravovat virtuální třídy a hodiny, poskytovat studijní materiály v cloudových službách a zadávat úkoly.

Zaměření vzdělávání:

 • virtuální třídy a komunikace v MS Teams,
 • vytvoření virtuální třídy, přihlašování a seznámení se s prostředím,
 • přístup žáků do virtuální třídy, vytvoření prostředí pro práci,
 • přidání studijního materiálu nebo úkolu, vytváření testů, klasifikace žáků,
 • základy Microsoft Forms,
 • virtuální sborovna a kabinet,
 • použití cloudových služeb pro publikování výukových materiálů,
 • vytvoření diskového prostoru – logická struktura v souladu s virtuální třídou,
 • propojení služeb virtuální třídy a cloudových služeb OneDrive,
 • přípravy a tematické plány, publikování studijních materiálů.

Metodika a tvorba textových studijních materiálů – webinář

Staňte se profesionálem při práci v Microsoft Word. Připravujte studijní materiály pro své žáky podle nejmodernějších metod vzdělávání.

Zásady tvorby studijních materiálů a jejich evaluace:

 • zásady tvorby a grafické vizualizace studijních materiálů,
 • proces evaluace pochopení studijního materiálu – cloze test,
 • měření obtížnosti – metoda Nestlerova,
 • míra čitelnosti – fog index.

Práce s textovými dokumenty v prostředí Microsoft Word

se zaměřením na použití digitalizovaného obsahu při online výuce:

 • práce s textem – doporučené postupy při tvorbě dokumentů,
 • pokročilá práce s textovým editorem (odstavce, styly, objekty apod.),
 • výstupy a zabezpečení (tisk a publikování v různých formátech, reference, práce se sekcemi a zabezpečení dokumentu).

Pokročilá tvorba digitálních a interaktivních školících materiálů – webinář

Vytvořte interaktivní výukové materiály v aplikacích Microsoft PowerPoint a Microsoft Excel, které žákům i rodičům ukáží, jak může vypadat moderní škola.

Vzdělávání je zaměřeno především na inovativní

teoretické a praktické informace z oblasti tvorby studijních materiálů:

 • tvorba interaktivní prezentace v prostředí · Microsoft PowerPoint,
 • příprava a použití interaktivních výukových materiálů ve výuce,
 • vzorce, funkce, grafy, formátování a výstupy v aplikaci Microsoft Excel,
 • vytváření samohodnotících testů použitelných v online výuce,
 • používání pokročilých digitálních nástrojů určených pro vytvoření a zpracování studijních materiálů.

Příprava učitelů v digitálních dovednostech v souladu se sylaby ICDL – webinář

ICDL (ECDL) je systém pro ověřování (certifikaci) znalostí a dovedností v oblasti práce s výpočetní technikou určený pro běžného uživatele osobního počítače.

Cílem vzdělávání je prohloubení a rozšíření digitálních zručností v souladu se sylaby ICDL:

 • v oblasti teorie hardwaru, softwaru a komunikačních technologií,
 • v oblasti operačního systému Microsoft Windows,
 • v oblasti používání textového editoru,
 • v oblasti používání tabulkového kalkulátoru,
 • v oblasti vytváření elektronické prezentace,
 • v oblasti ovládání komunikačních technologií, práce s webovým
  a e-mailovým klientem,
 • v oblasti práce s obrázky a grafikou

na úrovni požadované pro počítačovou gramotnost v rámci
systému ICDL.

Příprava učitelů k přípravě žáků na certifikaci v systému ICDL – webinář

Certifikáty systému ICDL (ECDL) jsou mezinárodně respektovanými doklady o tom, že jejich držitel dosahuje požadovanou úroveň (standard) znalostí a dovedností z příslušné oblasti IT.

Cílem vzdělávání je příprava na certifikaci v systému ICDL formou DEMO testů pro následující moduly:

 • Bezpečné používání informačních technologií,
 • Práce s počítačem a správa souborů,
 • Zpracování textu a Pokročilé zpracování textu,
 • Práce s tabulkami a Pokročilá práce s tabulkami,
 • Prezentace a Pokročilé prezentace,
 • Práce s internetem a komunikace,
 • Úpravy digitálních obrázků.

Školní informační systém EduPage

UNIŠKOLA® nabízí exluzivní školení a poradenství ve školním informačním systému EduPage.

 

 • Nabízíme prodej a implementaci systému školám včetně přechodu z jiného informačního systému (například Bakaláři).
 • Jako jediný na trhu nabízíme školení dle požadavků zákazníka na simulovaném prostředí EduPage.
 • Jsme držiteli licence „fiktivní školy“, kde umíme nasimulovat jakoukoli situaci bez zásahu do reálných dat školy.
 • V rámci EduPage jsou dostupné také moduly Rozvrhy a Suplování

KONTAKT

ADRESA

UNIŠKOLA, z. s.

Šmahova 364/110, Slatina,

627 00 Brno

IČO: 179 83 169

uniskola@uniskola.sk

Účelem spolku je zvyšovat úroveň vzdělávání v České republice.